Çağırılı Konuşmacılar

 

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü

 

Prof. Dr. Ali Ulvi  YILMAZER, Ankara Üniversitesi Mühendislik  Fakültesi Dekanlığı, Tübitak Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu  Üyeliği, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü  Başkanlığı gibi çeşitli görevleri yürütmüştür. Halen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, yüksek enerji fiziği ve teorik fizik (süpersimetrik teoriler, standart model ve ötesinde fizik, parçacık fenomenolojisi ve kozmoloji, büyük birleşme modelleri, nötrino fiziği) gibi alanlarda çalışmalar yapmakta, çok sayıda araştırma ve yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ali Murat GÜLER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü

 

Prof. Dr. Ali Murat GÜLER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. ODTÜ Fizik Bölümünde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almış, 2000-2002 yıllarında kazandığı JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) bursu ile Nagoya Üniversitesi Fizik Bölümü’nde nötrino salınımları ve nötrino etkileşimlerinde charm üretimi konuları üzerine doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. Ardından 2008 yılında İtalya Bari Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Birçok uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ali Murat GÜLER, ODTÜ Fizik Bölümü’nde yeni bir DYEF Grubu oluşturarak nötrino salınımlarını araştırmak için tasarlanan OPERA deneyinde, karanlık madde araştırmaları için önerilen NEWS deneyinde ve Standard Model ötesi fizik araştırmaları için CERN’de önerilen SHiP deneyinde araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet ATAÇ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Başkan Yardımcılığı gibi görevleri de yürütmüş olan Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Atom ve Molekül Fiziği alanında çalışmalar yapmakta, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış çok sayıda araştırma ve makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Genel Müdür Vekilliği, Genel Müdür Yardımcısı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü gibi çeşitli görevleri yürütmüştür. Halen TODAİE öğretim üyesi olan Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK, eğitim, yönetim, denetim, kadın, hizmet içi eğitim, iş doyumu, kalite, verimlilik, performans yönetimi, siyaset gibi konuları çalışmakta, bu alanlarda yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ayrıca kitap editörlüğü, bölüm yazarlığı ve alanıyla ilgili çeşitli bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN, Türkçe öğretimi, dil eğitimi, fonetik, ses bilgisi, Türk dünyası dilleri ve değerler eğitimi gibi konuları çalışmakta, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Andan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Bölüm başkanlığı gibi çeşitli görevleri yürütmüştür. Halen Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, program geliştirme ve değerlendirme, öğretmen eğitimi, düşünme ve değerler eğitimi gibi konuları çalışmakta, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır.